THIẾT KẾ BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU LIGHTING & ENVIRONMENT

TỔNG QUAN

Hệ thống nhận diện thương hiệu được hình thành từ sự kết hợp sáng tạo các yếu tố hình ảnh và ngôn ngữ. Trong quá trình sáng tạo, hình ảnh và ngôn từ còn phải toát nên nét đẹp thẩm mỹ hàm ẩn trong đó. 

Một bộ nhận diện thương hiệu mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc truyền tải giá trị cốt lõi thương hiệu của doanh nghiệp. Điều cần thiết để phát huy tính hiệu quả của một hệ thống nhận diện là tính đại chúng cao.

Ý NGHĨA THƯƠNG HIỆU

Biểu tượng quen thuộc của L&E - Lighting Evironment là giá trị trung tâm của hệ thống nhận diện thương hiệu. Việc sử dụng đúng và đồng nhất biểu tượng sẽ giúp L&E - Light Evironment xây dựng sự nhận biết tốt nhất thương hiệu cũng như bảo vệ hình ảnh và vị thế thương hiệu L&E - Light Evironment trên thị trường. Biểu tượng L&E Lighting Evironment bao gồm 2 phần, phần hình và phần chữ, kết hợp với nhau tạo thành một thể thống nhất.

Thiết kế Name Card

Thiết kế Giấy Tiêu Đề

Thiết kế bì thư nhỏ

Thiết kế bì thư lớn

Thiết kế túi giấy

Thiết kế thẻ nhân viên

Thiết kế thiệp chúc mừng

Thiết kế thiếu thu-chi

Thiết kế hóa đơn

Thiết kế đồng phục nhân viên

Thiết kế biển phòng ban và biển chỉ dẫn 

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu sáng tạo, chuyên nghiệp nhằm mục đích quảng bá thương hiệu một cách rộng rãi nhất, là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đối với chiến lượn phát triển truyền thông của một doanh nghiệp

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIẢI PHÁP VIỆT NAM (SOLUTION GROUP)

 Website: http://solution.com.vn/

Tags:

Dự án đã thực hiện

0.19913 sec| 2007.898 kb