Thiết kế bộ Sales kit nhà hàng Nét Sài Gòn

► Khách hàng: Nhà hàng Nét Sài Gòn

► Địa chỉ: 198 Hàng Bông, Hà Nội

► Các hạng mục thiết kế tài liệu bán hàng - Bộ Sales kit bao gồm:

- Thiết kế logo

- Thiết kế Name Card

- Thiết kế phong bì thư

- Thiết kế sổ tay nhân viên

- Thiết kế mẫu hóa đơn bán hàng

Phối cảnh logo trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nhà hàng Nét Sài Gòn

Phối cảnh logo trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nhà hàng Nét Sài Gòn

Mẫu name-card trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nhà hàng Nét Sài Gòn

Mẫu name-card

Phối cảnh mẫu thiết kế bộ nhận diện thương hiệu nhà hàng Nét Sài Gòn

Mẫu bảng hiệu nhà hàng Nét Sài Gòn

Mẫu thiết kế biển hiệu nhà hàng Nét Sài Gòn

Xem thêm: Thiết kế nội thất nhà hàng

CÔNG TY CP QUẢNG CÁO GIẢI PHÁP VIỆT NAM (SOLUTION)

Hotline: 0912525577 - 0976602468 

Email: contact@solution.com.vn

Website: http://solution.com.vn/

Tags:

Dự án đã thực hiện

0.20158 sec| 1539.922 kb