Tuyển dụng chuyên viên SEO & Quản trị Web

  (Đăng ngày:21/04/2015) 3022  lượt xem

Công ty Solution chính thức tuyển dụng nhân sự Quí II/2015 để nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường quảng cáo. Mời các ứng viên quan tâm và có năng lực phù hợp gia nhập vào gia đình Solution.

Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ QUÝ I-2015

  (Đăng ngày:21/04/2015) 2528  lượt xem

Công ty Solution chính thức tuyển dụng nhân sự Quí I/2015 để nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường quảng cáo. Mời các ứng viên quan tâm và có năng lực phù hợp gia nhập vào gia đình Solution.

Xem thêm

Thông báo: tuyển dụng quý I năm 2014

  (Đăng ngày:21/04/2015) 2630  lượt xem

Theo chiến lược tuyển dụng nhân sự hàng năm của Công ty, Solution chính thức thông báo chương trình tuyển dụng nhân sự 2014 tại Hà Nội.

Xem thêm

Tuyển dụng quý IV năm 2013

  (Đăng ngày:21/04/2015) 2398  lượt xem

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một cao của thị trường quảng cáo và nội thất đối với khách hàng cũng như thực hiện kế hoạch phát triển của công ty năm 2013. Công ty Solution chính thức tuyển dụng đợt 1 vào đầu tuần tháng 03 năm 2013 theo các vị trí dưới đây. ..

Xem thêm

Solution tuyển dụng NV Kinh doanh Event

  (Đăng ngày:21/04/2015) 2193  lượt xem

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển thị trường quảng cáo, công ty Solution chính thức tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh Event. Mời các ứng viên quan tâm và có năng lực phù hợp gia nhập vào gia đình Solution.

Xem thêm
0.32179 sec| 1370.5 kb